31. maj 2021

3 råd til dig som vil lease bil


Leasing er en såkaldt brugsretsaftale. Det vil sige at leasingselskabet (leasinggiver) beholder ejendomsretten over bilen, imens du som leasingstager får brugsretten til at køre i bilen.

Leasingaftaler kan dog være at gennemskue og markedet kan være lidt af en jungle at navigere i. Dette skyldes i høj grad, at der er meget stor aftalefrihed på området, hvorfor – uanset om du er forbruger eller erhvervsdrivende – skal være ekstra årvågen, om hvad du skriver under på.

Vi har derfor disse tre råd, som du kan klikke ind på, til dig som vil lease bil:

1. Er det en finansiel eller operationel leasing?


Når du indgår en leasingaftale på en bil, bør du gøre dig det klart, om der er tale om såkaldt finansiel eller operationel leasing. Disse to begreber dækker over to typer af aftaler, hvilket (primært) betegner, hvem der bærer risikoen for restværdien af bilen, når leasingperioden når sin ende.

Ved finansiel leasing er det dig, som leasingtager, som bærer risikoen for bilens restværdi. Det vil sige, at aftalen går på, at du forpligter dig til at anvise en køber til bilen til en forudbestemt pris og tidspunkt. Heri består risikoen i, at du hæfter for den difference der måtte være mellem den aftale markedspris og hvad bilen ender med at blive solgt for:

Hvis du eksempelvis leaser en bil med aftale om, at du skal finde en køber til bilen ved aftalens udløb med en markedspris på kr. 200.000. Hvis den køber, som du anviser, kun vil give kr. 150.000 for bilen, så hæfter du for de sidste kr. 50.000.

Omvendt er det ved operationel leasing derimod leasinggiver (eller leasingselskabet), som bærer risikoen for bilens restværdi.

Det er en af de grundlæggende sondringer, set fra et juridisk perspektiv, hvorfor du bør kende til denne sondring. Leasingaftaler handler derfor i høj grad, om at være dygtig til forudse bilens værdi (og herunder forudse sine brugsvaner).

2. Nærlæs hvad du skriver under på


Aftalefriheden er i udgangspunktet relativt stort, idet aftalerne ikke begrænses af f.eks. købelovens beskyttelse. Især erhvervsdrivende, men også forbrugere, skal derfor have et vågent øje på kontraktens indhold, idet retsgrundlaget er hvad der står i aftalen. Dvs. foruden reglerne om registreringsafgift og (for forbrugere) forbrugeraftalelovens krav til oplysninger om det samlede leasingforløb.

Det er derfor vigtigt at forstå hvad aftalens indhold indebærer, så du ved hvad din rettigheder og pligter er, f.eks. ved misligholdelse af kontrakten eller hvis der er mangler ved bilen.

 

3. Husk at den nye bestemmelse om vanvidskørsel stadig finder anvendelse


Reglen om vanvidskørsel kan medføre konfiskation af køretøjer, har været aldeles omtalt i nyhederne, især fordi der er mange konfiskationssager om firmabiler. Denne regel gælder også for dig som leaser en bil, hvilket kan betyde, at du i sidste ende kan hæfte for et erstatningskrav på bilen, såfremt den konfiskeres. Du bør derfor tænke dig om, når du låner den leasede bil ud eller hvem der bruger den.  Du kan læse mere generelt om hvordan du skal forholde dig ved konfiskation af firmabiler her.


Advokater som tilfører værdi til vores kunder

Vores faglighed og den værdi, vi kan tilføre vores kunder, er drivkræfter for os. Hos PARTNER Advokater møder vi kunderne, netop hvor de er med en udfordring eller et problem, de ønsker løst. Vi rådgiver både private og erhverv, og derfor har vores advokater tilsammen de kompetencer, der skal til, for at yde optimal rådgivning til begge områder.

Du kan læse mere om vores erhvervsadvokater ved at trykke her

Du kan læse mere om vores privat advokater ved at trykke her.

Vil du vide mere?

Advokat(H), Partner

Steen Witthøfft

Jeg arbejder med erhvervslivets juridiske forhold og du får en advokat der kan kombinere juridisk rådgivning med kommerciel forståelse og købmandsskab.

Mail: stw@partneradvokater.dk

Tlf. +45 56 67 16 01


Køge afdeling

Stensbjergvej 7, 3. tv., 4600 Køge
Telefon 56 67 16 00

Se åbningstider mv.