Undgå ubehagelige overraskelser ved udlejning

Lejeret er blevet meget kompliceret gennem årene og som udlejer, kan du risikere at ende med tilbagebetalingssager, uopsigelige lejekonrakter og andre genvordigheder. Hos PARTNER Advokater hjælper vi dig med at få styr på de mange regler og ikke mindst holdbare lejekontrakter.

Undgå huslejetilbagebetaling

Skilsmisseberegning

Det er vigtigt at lejekontrakten tager højde for alle situationer, og at lejen fastsættes i overensstemmelse med de regler der gælder. Hvis der er fejl risikere man at blive mødt med krav om huslejenedsættelse og tilbagebetaling .

Vi sikrer, at lejekontrakterne overholder lovens krav, og at der i kontakterne tages højde for muligheden for at regulere huslejen og opsigelse.

Problemer med lejer?

Udgå problemer med udlejning

Vi har en årelang erfaring med sager om opsigelse og ophævelse af lejemål for såvel udlejere som lejere. Alle formkrav skal være opfyldt, før et lejemål kan opsiges/ophæves, og selvom du måske ikke anser dig selv som professionel udlejer, så er kravene de samme. Det er derfor vigtigt at påkrav og påmindelser til lejer opfylder lovens formkrav. Vi sikrer dig, at formalia er overholdt.

Dygtige advokater der står klar til at hjælpe:


I Danmark er loven lavet for at beskytte lejer, hvilket gør at du som udlejer skal tænke dig godt om. Lejeloven er stærkt kompliceret - men jeg kender hvert et hjørne af den.


Birgit Thrusholm Advokat (H)

+470 lejeboligsager på 20 år


Fogedretten  tjekker, at påkrav og ophævelser er i overensstemmelse med loven - er de ikke det, så bliver sagerne afvist. Jeg sikrer, at formalia overholdes, og at sagerne derfor kan løses hurtigere og billigere.


Louise Vigand Kryger - Advokat

+50 lejeboligsager på 10 år


Køge afdeling

Stensbjergvej 7, 3. tv., 4600 Køge
Telefon 56 67 16 00

Se åbningstider mv.