Virksomheders bestyrelse skal skabe værdi

Det er en god ide at have en bestyrelse fordi den; støtter, sparrer og inspirerer ejerlederen. PARTNER Advokater har stor erfaring i bestyrelsesarbejde og skaber stor forretningsforståelse, udfordrer ledelsen på resultater og øger virksomhedens viden og intelligens. PARTNER Advokater skaber værdi i bestyrelsesarbejdet bl.a. ved de tre forhold som er nævnt nedenfor.

Bestyrelsestjek

PARTNER Advokater hjælper med at tjekke om bestyrelsen overholder lovgivningen på selskabets arbejdsområder. Hvordan tilrettelægges dagsorden, forretningsorden, direktørinstruks og hvad betyder tavshedspligt? Hvordan sikres, at bestyrelsen får nødvendigt materiale til at tage beslutning - Det gøres ved at PARTNER Advokater foretager bestyrelsestjek og på den måde guider bestyrelsen til at arbejde optimalt.

Processer for værdiskabelse

PARTNER Advokater kan hjælpe med værdiskabelse for bestyrelsen ved opbygning af årshjul, dagsorden, arbejdsprocesser for bestyrelsen. Der sikres at relevant materiale og information kommer til bestyrelsens kundskab, så der kan træffes beslutninger på oplyst og korrekt grundlag.

Risikoafdækning

Risikoafdækning er en ledelses opgave i selskaber. De virksomheder, som styrer deres risici, vinder med vilje - istedet for "bare" at være heldige. PARTNER Advokater udarbejder 2-3 risikoprofiler om månedene for alle typer virksomheder. Risikostyring er et stærkt værktøj til at rejse kapital, dialog med bank, klargøring af virksomhed til salg eller strategiske overvejelser.

Dygtige advokater og jurister der står klar til at hjælpe med bestyrelsesarbejde:


Advokat Steen Witthøfft har erfaring indenfor følgende brancher: produktionsvirksomheder, detail, sport, e-handel, event, grossistvirksomheder, entreprenørbranchen, mode og software. Der kan rekvireres oversigt over nuværende og tidligere bestyrelsesposter. Ligeledes har jeg såvel kommerciel og juridisk forståelse for drift af virksomhed igennem mere end 25 års erfaring med drift af  virksomhed og bestyrelsesarbejde. Jeg er medlem af Danske bestyrelsesadvokater.


Steen Witthøfft Advokat (H)

25 års erfaring med bestyrelsesarbejde

Spørgsmål og svar omkring bestyrelsesarbejde

Hvad koster en bestyrelse?

Hvad er et årshjul?

Hvorfor er risikostyring en pligt for ledelsen?

Hvad siger kunderne om PARTNER Advokater og bestyrelsesarbejde?

Har et selskab pligt til at have en bestyrelse?

Hvad er et advisory board?

Hvad siger kunderne om PARTNER Advokater og advisory board?

PARTNER Advokater i Køge er medlem af:

Medlem af Advokatsamfundet
Medlem Danske bestyrelsesadvokater


Køge afdeling

Stensbjergvej 7, 3. tv., 4600 Køge
Telefon 56 67 16 00

Se åbningstider mv.