Risikostyring gør din virksomhed til en af de bedste i din branche

Risikoafdækning er en ledelsesopgave. Afdækkes virksomhedens risiko ikke af ledelsen, kan virksomhedens bestyrelse og direktion i falde erstatningsansvar overfor virksomhedens kreditorer og leverandører. Risiko er motoren i virksomheder - det er vækstskaberen. Ved at kende og styrer virksomhedens risici får du øget indtjeningen i virksomheden og gør virksomheden fremtidssikret.

Hvorfor risikostyring

Din virksomhed får bedre resultater. I øger kvaliteten i virksomhedens ydelser og produkter. Det er nemmere at få medarbejdere. Virksomheden får nemmere og billigere finansiering. Virksomheden er hele tiden klar til alle situationer - herunder køb og salg af virksomhed.


Virksomhedens risikoprofil skal kunne dokumenteres

Da risikoafdækning er en ledelses opgave er det vigtigt, at det er synligt for ude forstående, hvordan risikoen behandles i virksomheden. Risiko er ofte også et konkurrenceparameter. Derfor skal ens beslutninger kunne dokumenteres i referater, grundlaget for beslutninger og hvordan man er kommet til beslutningerne skal  kunne dokumenteres. PARTNER Advokater har værktøjerne til at risikoprofilen for din virksomhed kan dokumenteres og indgå i virksomhedens daglige rutiner.

Kunderne siger


Vi bruger afdækningen af risiko i vores interne rapportering, til rapportering overfor vores bank. Vi anbefaler alle virksomheder små som store at gennemgå forretningen for potentielle risici. Sidst men ikke mindst, gør det jo ikke noget, at Steen Witthøfft har en super god og praktisk måde at se og arbejde med tingene på.

- Direktør Per Nielsen.

Dygtige advokater og jurister der står klar til at hjælpe med risikoafdækning af din virksomhed:


Virksomhedens risikoprofil er altid udgangspunktet for min rådgivning uanset om der er tale om at udarbejde kontrakter, rådgivning til kundes beslutninger eller i bestyrelselokalet eller ved køb og slag af virksomheder.


Steen Witthøfft Advokat (H)

+250 risikoprofiler udarbejdet for virksomheder


Afdækning af risici, sker ofte med kontrakter og aftaler. Derfor er det vigtigt hele tiden at opdatere sine kontrakter, så de hænger sammen med hvordan virksomheden udvikler sig.


Ahmet Karaca - Advokatfuldmægtig

Spørgsmål og svar omkring risikostyring

Hvad koster det at få afdækket en virksomheds risiko?

Hvor fremgår det, at det er en ledelsesopgave at afdække et selskabs risiko?

Hvilke brancher har PARTNER Advokater udført risikoafdækning for

Tager det langt tid og er det besværligt at få foretaget en risikoafdækning?

PARTNER Advokater i Køge er medlem af:

Medlem af Advokatsamfundet
Medlem Danske bestyrelsesadvokater
Insert Image


Køge afdeling

Stensbjergvej 7, 3. tv., 4600 Køge
Telefon 56 67 16 00

Se åbningstider mv.