Hvad bør den simple ansættelseskontrakt indeholde – og 5 gode råd til kontrakten

Mindstekravene til den simple ansættelseskontraktI det følgende vil vi udpensle hvad den simple ansættelseskontrakt som minimum skal indeholde – til sidst vil vi give 5 gode råd til indholdet af ansættelseskontrakten. Kravene følger af den såkaldte ansættelsesbevislov, som du som arbejdsgiver skal opfylde, hvis dine ansatte arbejder mere end 8 timer i gennemsnit om ugen, og […]

Hvad bør den simple ansættelseskontrakt indeholde – og 5 gode råd til kontrakten Read More »

Virksomhedstestamente: Er din virksomhed sikret for eftertiden?

Testamenter kendes i mange former og er sædvanligvis et udtryk for vores sidste vilje. Typisk indikerer testamentet hvem der skal arve og hvordan de skal arve. Til trods for at de fleste af os som privatpersoner vælger at lave en sådan plan for, hvad der skal ske med vores personlige ejendele, er det kun et

Virksomhedstestamente: Er din virksomhed sikret for eftertiden? Read More »

Forbud mod stråmænd og højere dokumentationskrav

Erhvervsstyrelsen har den 14. juni 2021 udgivet en vejledning om de nye regler i selskabsloven, som trådte i kraft 1. januar 2021. De nye regler, som indeholder skærpede krav til ledelsen i selskaber, har til formål at styrke Erhvervsstyrelsens selskabskontrol. Erhvervsstyrelsens vejledning beskriver visse af de nye regler og kontrolmuligheder. Forbud mod stråmænd Med de

Forbud mod stråmænd og højere dokumentationskrav Read More »

3 råd til dig som vil lease bil

 Leasing er en såkaldt brugsretsaftale. Det vil sige at leasingselskabet (leasinggiver) beholder ejendomsretten over bilen, imens du som leasingstager får brugsretten til at køre i bilen. Leasingaftaler kan dog være at gennemskue og markedet kan være lidt af en jungle at navigere i. Dette skyldes i høj grad, at der er meget stor aftalefrihed på området,

3 råd til dig som vil lease bil Read More »

Det kræver konkrete forhold at fravige 15 %-reglen ved familieoverdragelser af fast ejendom

Efter værdiansættelsescirkulæret fra 1982 kan familieoverdragelser af fast ejendom ske til en værdi, som fraviger den offentlige ejendomsvurdering +/- 15 %. Efter en kendelse fra Højesteret tilbage i 2016, kan den såkaldte 15 %-regel fraviges, såfremt der foreligger ”særlige omstændigheder” ved overdragelsen. Siden denne kendelse har der hersket stor tvivl omkring, hvor langt de ”særlige omstændigheder” kan

Det kræver konkrete forhold at fravige 15 %-reglen ved familieoverdragelser af fast ejendom Read More »

Dette skal man være opmærksom på ved udlodning af ekstraordinært udbytte til kapitalejere

Du kan udlodde udbytte på to måder, enten som ordinært udbytte eller ekstraordinært udbytte. Ved ordinært udbytte er det centrale ledelsesorgan (bestyrelsen i selskaber, der har en direktion og en bestyrelse, og direktionen i selskaber, der alene har en direktion) ansvarlig for, at der stilles forslag om udlodning af udbyttet. Beslutningen om ordinært udbytte må alene

Dette skal man være opmærksom på ved udlodning af ekstraordinært udbytte til kapitalejere Read More »

Ny bødevejledning til GDPR-overtrædelser

 Datatilsynet har i samarbejde med Rigspolitiet og Rigsadvokaten offentliggjort en ny vejledning om udmåling af bøder for overtrædelser af GDPR-reglerne. Når bøden til den enkelte skal udmåles, har man i bødevejledningen inddelt GDPR-overtrædelser i 6 kategorier efter overtrædelsernes grovhed under kategorier, de alvorlige overtrædelser, de mere alvorlige overtrædelser og de mest alvorlige overtrædelser. For mikro virksomheder med

Ny bødevejledning til GDPR-overtrædelser Read More »

Hvordan skal du forholde dig ved konfiskation af din firmabil?

Den 31. marts 2021 trådte de nye regler om konfiskation af køretøjer i kraft. Med den nye lov kan politiet konfiskere et køretøj, som er blevet brugt i forbindelse med vanvidskørsel, uanset ejerforhold. Politiet kan således konfiskere et køretøj, selv om køretøjet ejes af en anden end føreren. De skærpede regler har til formål at

Hvordan skal du forholde dig ved konfiskation af din firmabil? Read More »


Køge afdeling

Stensbjergvej 7, 3. tv., 4600 Køge
Telefon 56 67 16 00

Se åbningstider mv.