Forbud mod stråmænd og højere dokumentationskrav

Erhvervsstyrelsen har den 14. juni 2021 udgivet en vejledning om de nye regler i selskabsloven, som trådte i kraft 1. januar 2021. De nye regler, som indeholder skærpede krav til ledelsen i selskaber, har til formål at styrke Erhvervsstyrelsens selskabskontrol. Erhvervsstyrelsens vejledning beskriver visse af de nye regler og kontrolmuligheder. Forbud mod stråmænd Med de …

Forbud mod stråmænd og højere dokumentationskrav Læs mere »

3 råd til dig som vil lease bil

 Leasing er en såkaldt brugsretsaftale. Det vil sige at leasingselskabet (leasinggiver) beholder ejendomsretten over bilen, imens du som leasingstager får brugsretten til at køre i bilen. Leasingaftaler kan dog være at gennemskue og markedet kan være lidt af en jungle at navigere i. Dette skyldes i høj grad, at der er meget stor aftalefrihed på området, …

3 råd til dig som vil lease bil Læs mere »

Det kræver konkrete forhold at fravige 15 %-reglen ved familieoverdragelser af fast ejendom

Efter værdiansættelsescirkulæret fra 1982 kan familieoverdragelser af fast ejendom ske til en værdi, som fraviger den offentlige ejendomsvurdering +/- 15 %. Efter en kendelse fra Højesteret tilbage i 2016, kan den såkaldte 15 %-regel fraviges, såfremt der foreligger ”særlige omstændigheder” ved overdragelsen. Siden denne kendelse har der hersket stor tvivl omkring, hvor langt de ”særlige omstændigheder” kan …

Det kræver konkrete forhold at fravige 15 %-reglen ved familieoverdragelser af fast ejendom Læs mere »

Dette skal man være opmærksom på ved udlodning af ekstraordinært udbytte til kapitalejere

Du kan udlodde udbytte på to måder, enten som ordinært udbytte eller ekstraordinært udbytte. Ved ordinært udbytte er det centrale ledelsesorgan (bestyrelsen i selskaber, der har en direktion og en bestyrelse, og direktionen i selskaber, der alene har en direktion) ansvarlig for, at der stilles forslag om udlodning af udbyttet. Beslutningen om ordinært udbytte må alene …

Dette skal man være opmærksom på ved udlodning af ekstraordinært udbytte til kapitalejere Læs mere »

Ny bødevejledning til GDPR-overtrædelser

 Datatilsynet har i samarbejde med Rigspolitiet og Rigsadvokaten offentliggjort en ny vejledning om udmåling af bøder for overtrædelser af GDPR-reglerne. Når bøden til den enkelte skal udmåles, har man i bødevejledningen inddelt GDPR-overtrædelser i 6 kategorier efter overtrædelsernes grovhed under kategorier, de alvorlige overtrædelser, de mere alvorlige overtrædelser og de mest alvorlige overtrædelser. For mikro virksomheder med …

Ny bødevejledning til GDPR-overtrædelser Læs mere »

Hvordan skal du forholde dig ved konfiskation af din firmabil?

Den 31. marts 2021 trådte de nye regler om konfiskation af køretøjer i kraft. Med den nye lov kan politiet konfiskere et køretøj, som er blevet brugt i forbindelse med vanvidskørsel, uanset ejerforhold. Politiet kan således konfiskere et køretøj, selv om køretøjet ejes af en anden end føreren. De skærpede regler har til formål at …

Hvordan skal du forholde dig ved konfiskation af din firmabil? Læs mere »

Nye retsafgifter fra den 1. oktober 2021

Folketinget har den 9. marts 2021 vedtaget en ny lov om retsafgifter, som træder i kraft den 1. oktober 2021. Den nye lov indeholder væsentlige ændringer til de tidligere regler om retsafgifter, hvor formålet er at forenkle reglerne, så de bliver lettere at forstå og anvende. Efter de tidligere regler beregnedes retsafgiften og berammelsesafgiften ud …

Nye retsafgifter fra den 1. oktober 2021 Læs mere »

Boligmarkedet er brandvarmt – så bør du overveje at få indført et advokatforbehold?

Boligmarkedet buldrer fortsat derudaf – så hvorfor er det vigtigt indført et advokatforbehold i din købsaftale? Hvorfor er advokatforbeholdet vigtigt? Hvorfor advokatforbeholdet er vigtigt, kan besvares ved at se på din situation uden forbeholdet. Hvis du fravælger at indføre et advokatforbehold i købsaftalen, har du stadig din lovsikrede fortrydelsesret. Og naturligvis er det også muligt …

Boligmarkedet er brandvarmt – så bør du overveje at få indført et advokatforbehold? Læs mere »

Husk at registrere dit overvågningskamera senest d. 29. marts 2021

Nu er det obligatorisk at registrere sine overvågningskameraer i Politiets Kameraregister I forbindelse med en ændring i tv-overvågningsloven i juni 2020, er virksomheder og offentlige myndigheder samt private aktører, herunder foreninger mv., fra den 15. marts 2021 forpligtede til at registrere sine overvågningskameraer i Politiets Kameraregister, såfremt kameraerne foretager overvågning af gade, vej, plads eller …

Husk at registrere dit overvågningskamera senest d. 29. marts 2021 Læs mere »


Køge afdeling

Stensbjergvej 7, 3. tv., 4600 Køge
Telefon 56 67 16 00

Se åbningstider mv.