13. april 2023

Domstolsstyrelsen videregiver personoplysninger i afgjorte forældreansvarssager til Rigsrevisionen

Har du fået afgjort en sag ved retten vedrørende forældremyndighed, bopæl eller samvær? Så skal du nu forholde dig til, at dine personoplysninger videregives til Rigsrevisionen.

Domstolsstyrelsen vil videregive oplysningerne som led i Rigsrevisionens undersøgelse af, hvorvidt Social-, Bolig- og Ældreministeriet, Justitsministeriet og domstolene har sikret en effektiv sagsafvikling i et sammenhængende familieretligt system samt i sager afgjort efter forældreansvarsloven.

Med oplysningerne vil Rigsrevisionen endvidere undersøge familierettens arbejdsgange, herunder deres sagsbehandlingstid.

De oplysninger som bliver videregivet vedrører personer, som har optrådt som part i forældreansvarssager, hvor navn og cpr-numre på parterne vil blive videregivet til Rigsrevisionen.

Hvad er dine rettigheder?

Som privatperson har du ret til at anmode om indsigt i de oplysninger om dig, som Domstolsstyrelsen vil videregive til Rigsrevisionen. Du har ligeledes ret til berigtigelse af dine oplysninger, sletning af dine oplysninger og begrænsning i behandlingen af dine oplysninger.  For at håndhæve disse rettigheder, skal du kontakte den ret som har behandlet din forældreansvarssag. Du kan finde kontaktoplysninger på retterne på www.domstol.dk.

Du har tillige ret til at gøre indsigelse imod, at Domstolsstyrelsen videregiver dine personoplysninger til Rigsrevisionen. Indsigelsen skal fremsendes til Domstolsstyrelsen på persondatatilsyn@domstolsstyrelsen.dk

Vores holdning

Hos PARTNER Advokater bakker vi op om Rigsrevisionens undersøgelse af det familieretlige systems effektivitet, arbejdsgange og sagsbehandlingstider som en nødvendighed for at der evt. kan ske forbedringer og optimeres, og til den undersøgelse er Domstolsstyrelsens videregivelse af oplysninger nødvendige.  Vi ønsker imidlertid også at medvirke til at udbrede oplysningerne om at denne videregivelse finder sted, så borgerne også har mulighed for at tage stilling til deres rettigheder i den forbindelse.


Køge afdeling

Stensbjergvej 7, 3. tv., 4600 Køge
Telefon 56 67 16 00

Se åbningstider mv.