19. april 2021

Hvordan skal du forholde dig ved konfiskation af din firmabil?

Den 31. marts 2021 trådte de nye regler om konfiskation af køretøjer i kraft.

Med den nye lov kan politiet konfiskere et køretøj, som er blevet brugt i forbindelse med vanvidskørsel, uanset ejerforhold.

Politiet kan således konfiskere et køretøj, selv om køretøjet ejes af en anden end føreren.

De skærpede regler har til formål at skabe tryghed og sikkerhed på de danske veje, herunder at virke præventivt ved at fjerne køretøjer fra vejene samt at få folk og virksomheder til at tænke sig grundigt om, inden de udlåner deres køretøjer til andre.

Ejeren af køretøjet kan kun undgå konfiskation, såfremt det kan godtgøres:

  • at han ikke vidste eller kunne vide, at føreren ville anvende køretøjet til vanvidskørsel, og
  • at han har taget alle rimelige skridt til at sikre sin økonomiske stilling i tilfælde af, at føreren alligevel anvender køretøjet til vanvidskørsel.

Hvad er vanvidskørsel?

Følgende lovovertrædelser betragtes som vanvidskørsel:

  • Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder
  • Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder
  • Særlig hensynsløs kørsel
  • Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel over 100 km/t
  • Kørsel med en hastighed på 200 km/t eller derover
  • Spirituskørsel med en promille over 2,00

Pr. 31. marts 2021 er de groveste hastighedsforseelser tilmed skærpet til fængselsstraffe.

Vanvidskørsel i firmabil

Hvis en af dine medarbejdere sigtes efter loven om vanvidsbilisme, vil firmabilen således blive konfiskeret, selv om medarbejderen ikke er ejer af køretøjet.

Som arbejdsgiver vil du herefter stå tilbage med en tung omkostning.

Det kan derfor være nyttigt at få udarbejdet en skriftlig tillægsaftale til dine medarbejderes ansættelsesaftaler, således, at den implicerede medarbejder hæfter for bilens eventuelle opgjorte restgæld eller leasingydelse.

Ved at få udarbejdet en skriftlig tillægsaftale, vil du som arbejdsgiver aftale dig ud af byrden om at stå til ansvar for dine medarbejderes lovovertrædelser.

Hos PARTNER Advokater har vi netop udarbejdet en tilsvarende tillægsaftale for en virksomhed, som ønskede at sikre sig over for virksomhedens firmabilbrugere.  

Hvis du ligeledes ønsker at sikre dig over for din virksomheds firmabilbrugere, er vi som altid klar til at vejlede og rådgive dig i forbindelse med den nye lovgivning og dine rettigheder herom.

Advokat 

Steen Witthøfft

Stud.jur.

Ahmet Karaca


Køge afdeling

Stensbjergvej 7, 3. tv., 4600 Køge
Telefon 56 67 16 00

Se åbningstider mv.