Corona-krise rådgivning - vi hjælper dig videre

I disse dage er der kommet flere nye love, som på baggrund af Corona-krisen har skabt mange tvivlsspørgsmål. Skal du som virksomhedsejer søge om kompensation og hvilke rettigheder og muligheder har du? Hos PARTNER Advokater står vi nu klar med rådgivning og vejledning, så du får de optimale muligheder for at komme gennem krisen. Vi står klar med Corona-krise rådgivning inden for disse 3 områder:

Corona krise rådgivning

Vi giver et økonomisk overblik og en handleplan

Staten har med Corona-krisen åbnet op for flere ordninger, som du og din virksomhed kan gøre brug af. Der er blandt andet mulighed for:

 • Lønkompensation
 • Kompensation for virksomhedens faste udgifter
 • Kompensation for selvstændige
 • Kompensation for tab

Der er også mulighed for at udskyde betaling af A-skat, AM-bidrag og moms, tiltag som på den korte bane kan forbedre din likviditet.

Vi står klar til at gennemgå de økonomiske muligheder og faldgruber, så du kan koncentrere dig om driften af din virksomhed.

Håndtering af medarbejdere og din egen arbejdskraft

Vi får lige nu mange forskellige spørgsmål fra virksomhedsejere, som på den ene side gerne vil passe på deres medarbejdere, men som også skal passe på økonomien. Vi hjælper med at svare på:

 • Lever du op til informationskravene til dine medarbejdere?
 • Skal du afskedige dine medarbejdere eller bruge statens ordninger?
 • Hvordan står du juridisk stillet i forhold til at give medarbejdere nye arbejdsopgaver?
 • Hvilke varsler og procedurer skal der bruges nu?
 • Hvordan med elever og lærlinge - hvordan skal det håndteres?

Situationen med Corona-krise er helt ny og vi samler løbende op og holder vores kunder helt opdateret.

Aftaler med kunder og leverandører

Hvilke forpligtelser har du overfor kunder og hvad kan du forlange af dine leverandører? I disse dage bliver der gransket kontrakter og salg- og leveringsbetingelser. Vi hjælper med et overblik over:

 • Lever du op til informations- og skiltningskravene overfor dine kunder?
 • Er du opmærksom på de særlige krav, der gælder for virksomheder med adgang for offentligheden, f.eks. for butikker?
 • Kan du eller dine leverandører påberåbe sig force majeure?
 • Er der behov for at opdatere dine salgs- og leveringsbetingelser?
 • Har du juridiske udfordringer med dine leverandører eller kunder?
 • Lider du tab på grund af manglende leverancer?

Vi sørger for, at der ikke opstår tvister, som kan gøre krisen værre end den allerede er.

Dygtige advokater og jurister der står klar til at hjælpe med Corona-krise rådgivning:


Virksomhedens risikoprofil er altid udgangspunktet for min rådgivning, uanset om der er tale om at udarbejde kontrakter, rådgivning til kundes beslutninger eller i bestyrelselokalet eller ved køb og salg af virksomheder.


Steen Witthøfft Advokat (H)

+250 risikoprofiler udarbejdet for virksomheder


Afdækning af risici sker ofte med kontrakter og aftaler. Derfor er det vigtigt hele tiden at opdatere sine kontrakter, så de hænger sammen med hvordan virksomheden udvikler sig.


Andreas B. Jedig - Advokat

Spørgsmål og svar omkring Corona-krisen

Kan du søge om kompensation fra staten?

Hvilke krav skal jeg opfylde for at kunne søge?

Hvad hvis det viser sig, at omsætningen ikke faldt 30 og/eller 40 %?

Hvor længe gælder ordningen?

Tager det lang tid og er det besværligt at få ansøgt om dette?

PARTNER Advokater i Køge er medlem af:

Medlem af Advokatsamfundet
Medlem Danske bestyrelsesadvokater


Køge afdeling

Stensbjergvej 7, 3. tv., 4600 Køge
Telefon 56 67 16 00

Se åbningstider mv.