Undgå at skrive under på partnerens gæld

Samlevende, der ikke er gift, kan komme alvorligt på den, hvis de går fra hinanden og den ene har skrevet under på den andens gæld. Det oplevede en kunde, som kom til os for at få hjælp til at blive frigjort fra en fælles gæld. Man kan desværre hverken tvinge banken eller sin tidligere kæreste til at frigøre sig for gæld.

Kvinden henvendte sig til PARTNER Advokater, for at få hjælp til at blive frigjort fra den fælles gæld. Hendes tidligere partner havde optaget et lån i forbindelse med ombygningen af hans hus, mens parret endnu var sammen, og banken havde bedt hende skrive under på lånet som meddebitor. Det gjorde hun, og det betød, at de begge forpligtede sig til at betale lånet tilbage.

Bankerne beder meget ofte om at få begges underskrift på et lån, for at få så stor sikkerhed for pengene som muligt. Men man skal passe på som ugifte samlevende med at skrive under på gæld, der vedrører den anden. I hvert fald bør man sikre sig med aftaler, mens man er gode venner, så man ikke står dårligere, hvis samlivet skulle høre op.

Man kan desværre ikke blive frigjort fra en fælles gæld med mindre den anden part går med til det. Det var gået et par år siden samlivet var ophørt, og vores kunde ville gerne købe et andet hus. Men hun kunne ikke blive godkendt i banken på grund af den gæld, hun hæftede for sammen med ekskæresten.
 

Kvinden blev slettet som meddebitor i et forlig i retten

Der er ikke noget at stille op over for fælles gæld, så vi kunne have trukket på skuldrene og venligt vist kvinden ud af døren igen. Men vi spurgte grundigt ind til situationen, og der viste sig en udvej, da vi gennemgik parrets samliv og deres økonomiske dispositioner. De havde været sammen i mange år, og de havde tjent mange penge. Det viste sig, at kvinden havde betalt hele husholdningen med sin indtægt, mens manden havde sparret op i huset med sin indtægt.

Derfor valgte vi at anlægge sag om økonomisk kompensation til kvinden. Under sagen blev der indgået et forlig, og det blev aftalt under en retsmægling. Kvinden blev frigjort fra at hæfte for gælden mod at hun gik ned i sit krav om økonomisk kompensation.

På den måde blev kvinden slettet som meddebitor, og hun fik dermed sit mål opfyldt. Desuden fik hun en økonomisk kompensation.

Ekskæresten vandt også ved forliget, for han ville være blevet dømt til at yde en endnu højere kompensation, hvis der var fældet dom i sagen.


Du bør ikke hæfte for partnerens gæld

Som samlevende har vi det med at tænke på økonomien som ”vores”, men når det går galt, er det dit og mit. Men man skal passe godt på ikke at stille sig dårligere i tilfælde af, at samlivet ophører.

Derfor bør man sige nej, når banken beder om en underskrift som meddebitor på gæld, der vedrører den anden. Fælles hæftelse for gæld, der i virkeligheden kun vedrører den ene part, skaber forpligtelser, som man ikke kan komme ud af.

Hvis du har brug for at sikre dig i økonomiske forhold over for din samlever, kan du kontakte advokat Birgit Thrusholm hos PARTNER Advokater på tlf. 56 67 16 12, eller på mail bt@partneradvokater.dk


Køge afdeling

Stensbjergvej 7, 3. tv., 4600 Køge
Telefon 56 67 16 00

Se åbningstider mv.