Risikostyring er jordnært og relevant for min virksomhed

- Jeg får afdækket de risici, der er relevante for mig og min virksomhed. Jeg styrer processen selv og bestemmer hvor langt jeg vil gå, siger en virksomhedsejer om risikostyring i sin virksomhed. Han er nysgerrig og modtagelig, når der bliver stillet spørgsmål til det, han endnu ikke selv har overvejet. – Det er en helt ny måde at arbejde med advokaten på, siger han.

Risikostyring bliver ikke altid højt prioriteret i virksomhederne, men faktisk er risikoafdækningen lige så nødvendig som tilstandsrapporten på et hus. Det har været lovpligtigt for virksomhederne at rapportere deres risikostyring siden 2010, men det er ikke udgangspunktet, når vi i PARTNER Advokater drøfter risikoafdækning med vores erhvervskunder. 

Risikoafdækning skal tilføre værdi til virksomheden. Det er også den oplevelse vores erhvervskunder har, når de har brugt os. Det vidner citatet om fra endnu en virksomhedsejer, som har deltaget i vores kursus om risikostyring og efterfølgende har brugt os som rådgiver:

”Vi har fået et professionelt værktøj over for bank og revisor. Det er et positivt signal i eventuelle lånesituationer”.


Advokaten leverer mareridtet på den gode måde

Samarbejdet med advokaten om risikostyringen er fremadskuende for driften. Det er en proces, der afdækker alle relevante risici. Den største risiko i en virksomhed kan vise sig at være ejeren selv.

Hvad skal der ske i tilfælde af ejerens sygdom, invaliditet eller død? Hvordan er familien stillet, og hvem tager over i virksomheden?

Er der styr på kommunikationen internt og eksternt i tilfælde af ulykker eller it-nedbrud?

De spørgsmål og løsningsforslag, der kommer fra advokaten kan opfattes som paranoialedelse. Og det er præcis den rolle advokaten har, når en virksomhed skal risikoafdækkes. Det er en del af advokatens dna at have mareridt på den gode måde, så risikoprofilen giver svarene på, hvad man gør i tilfælde af, at det eller det sker.

Den dokumenterede risikoprofil gør det ret meget sjovere at gå til møde i banken. Som en bankrådgiver siger til vores kursister:

”Har virksomheden en risikoprofil, som kan dokumenteres over for banken, vil det påvirke renten til et lavere niveau end hvis risikoprofilen mangler”.


Vinderne er disciplinerede, vedholdende og paranoide

Udviklingen af vores koncept til risikoafdækning er inspireret af blandt andet bogen ”Vind med vilje”, som den danske professor Morten T. Hansen har forfattet sammen med amerikaneren Jim Collins. Deres forskning afliver myten om, at succes skyldes ledere, der er mere kreative, mere heldige eller mere risikovillige end andre.

Resultaterne af deres undersøgelser viser derimod, at held og uheld fordeles nogen lunde ligeligt mellem forskellige typer virksomhedsledere. Vinderne er dem, der er bedst til at få høje afkast af deres held. De succesfulde ledere er de, der optimerer deres forudsætninger. De er disciplinerede, vedholdende og paranoide i deres ledelsesstil. De opnår varig succes ved at fastholde deres strategiske beslutninger – de vinder med vilje, konkluderer de to forskere.

PARTNER Advokater har udviklet et koncept, der hjælper virksomheder med risikoafdækning.

Hvis du vil vide mere om risikovurdering, kan du kontakte:

Kontakt erhvervsadvokat Steen Witthøfft her eller på tlf. 56 67 16 01 


Køge afdeling

Stensbjergvej 7, 3. tv., 4600 Køge
Telefon 56 67 16 00

Se åbningstider mv.