Både testamente og ægtepagt skulle til for at sikre børnene

Da et ægtepar kom til os for at få lavet testamente, viste det sig at være utilstrækkeligt til at sikre deres ønsker. De ønskede, at deres fælles børn kom til at arve mest muligt, når hustruen døde. Men hustruens særeje fra før 1990 betragtes ikke længere som fuldstændigt særeje og beskytter derfor ikke ved dødsfald.

Ægteparrets specielle situation var den, at hustruen havde arvet et større beløb som særeje, mens manden havde en større gæld, som det næppe ville lykkes ham at betale tilbage. Parret ønskede at sikre deres børn bedst muligt. De troede, at det var tilstrækkeligt at få oprettet et testamente, når de ønskede, at børnene skulle arve mest muligt efter hustruen.

Men kvindens særeje var fra før 1990. Dengang var særeje et fuldstændigt særeje, som både var gældende ved skilsmisse og dødsfald. Sådan er det ikke længere.

Det blev muligt at oprette skilsmissesæreje i 1990, hvor særejet alene beskytter i forhold til at blive skilt. Siden har lovgiverne besluttet, at særeje fra før 1990 skal fortolkes som skilsmissesæreje, med mindre det er specifikt angivet, at der er tale om et fuldstændigt særeje.


Hustruens særeje sikrede ikke længere børnene

Den nye fortolkning af særeje ville få stor, negativ betydning for dette ægtepar, hvis de ikke foretog sig noget. Deres situation var sådan, at hvis manden døde før hustruen, skulle hun betale halvdelen af sin formue til mandens kreditorer, herunder sin arv. Hvis hun døde først, skulle halvdelen plus mandens arv ligeledes gå til kreditorerne.

Vi fik derfor lavet en ny ægtepagt, hvor det blev aftalt, at kvindens arv var fuldstændigt særeje. Det betyder, at denne arv ikke skal indgå i formuefællesskabet ved dødsfald.

Desuden fik vi oprettet et testamente, som ægteparret oprindeligt kom for at få oprettet, og som sikrede, at børnene arvede mest muligt.


Den grundige samtale sikrede en optimal løsning

Ægteparret har fået opfyldt deres ønske om, at hustruens arv skal komme børnene til gode, når hun dør. Det lykkedes fordi vi hos PARTNER Advokater gør en dyd ud af at spørge rundt om hele situationen og komme alle aspekter igennem. Vi ønsker at skabe den bedste løsning for kunden.

Nogle gange tror man, at det er tilstrækkeligt at søge på nettet og hente en skabelon til at udforme et testamente. Det havde næppe været en god løsning for dette ægtepar, som troede, at et testamente var tilstrækkeligt.

Det er vigtigt at få lavet testamente, hvis man er gift og har fælles børn, og den ene ægtefælle har stor gæld. Men det er samtidig vigtigt at komme alle aspekter igennem, og det kommer man med god rådgivning fra advokaten.

Hvis du har brug for hjælp til oprettelse af testamente, kan du kontakte advokat Birgit Thrusholm. Tlf. 56 67 16 12, mail bt@partneradvokater.dk


Køge afdeling

Stensbjergvej 7, 3. tv., 4600 Køge
Telefon 56 67 16 00

Se åbningstider mv.