fbpx

Advokat etiske regler 

Hos

PARTNER Advokater Advokataktieselskab

Cvr.nr. 26404606

Stensbjergvej 7, 3. tv.

4600 Køge

mail@partneradvokater.dk

tlf.nr. 56 67 16 00


er alle advokater beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlem af Advokatsamfundet.

Alle advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 2100 København Ø - police nr. 156-08655215-14000.

Kontoret anvender ikke som udgangspunkt aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, men dette kan aftales i konkrete situationer direkte med kunden.

Kontorets klientkonto er hos Jyske Bank konto nr. 5035 0001188664

Garantiformuen er den danske garantiordning for indskydere og investorer som yder dækning i tilfælde af et instituts rekonstruktionsbehandling eller konkurs. Garantiformuen er oprettet ved lov. Dækningen for privatpersoner og juridiske personer er EURO 100.000 pr. indskyder ved aftaleindskud.

Af hensyn til lovgivningen i Danmark omkring hvidvaskregler, hvor det er blevet pålagt advokater at kræve dokumentation fra kunderne, bedes du til første møde medbringe eller fremsende en kopi af enten dit kørekort eller pas.

I overensstemmelse med Advokatrådets retningslinjer for beregning af advokatsalær gøres opmærksom på, at der i den endelige afregning af sagen tages højde for sagens værdi, sagens betydning for kunden, sagens vanskelighed, sagens udfald samt det med sagen forbundne ansvar.

Såfremt der i din sag er mulighed for at søge om offentlig eller forsikringsdækket retshjælp, bistår kontoret med at ansøge herom. Du bør derfor til første møde med advokaten medbringe din og din eventuelle samlever/ægtefælles seneste årsopgørelse.

Kontorets betalingsbetingelser er netto 8 dage. Ved betalingsmisligholdelse beregnes renter og gebyrer i henhold til rentelovens bestemmelser.

Skulle der mod forventning opstå uenighed om kontorets førelse af sagen, vores rådgivning eller vores afregning af udgifter og salærer, beder vi kunden om straks at rette henvendelse til den ansvarlige sagsbehandler. Såfremt vi ikke finder en fælles løsning af sagen, kan evt. klage over advokatens adfærd eller salær rettes til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K

Advokatnævnets klageside


Køge afdeling

Stensbjergvej 7, 3. tv., 4600 Køge
Telefon 56 67 16 00

Se åbningstider mv.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk