Louise Vigand Kryger

Tlf. +45 56 67 16 18

PARTNER Advokater
Stensbjergvej 7, 3. t.v.
4600 Køge

Arbejdsområder
 • Børnesager
 • Familieret
 • Fast ejendom
 • Inkasso
 • Testamenter og dødsboer
 • Tvangsanbringelse/tvangsadoption
Personligt
Pressefoto LinkedIn profil Alle advokater Alle medarbejdere

Louise Vigand Kryger


 • Jeg beskæftiger mig primært med forældremyndigheds-, bopæls-, samværs-, og bidragssager, dvs. sager der handler om at finde frem til den bedste løsning for jeres barn, og det kræver derfor stor indsigt, empati og indlevelse at yde rådgivning i den type sager, - men det er også dem jeg brænder allermest for.
  Jeg rådgiver også alle parter i en tvangsanbringelses – ellers tvangsadoptionssag, og jeg står på Familieretshusets liste over advokater der påtager sig denne type sager.
  Derudover bistår jeg mange kunder med udarbejdelse af ægtepagter og testamente for at sikre, at deres ønsker bliver ført ud i livet.
  Jeg yder rådgivning af arvinger – både i sager hvor der ingen konflikt er og kunden har behov for praktisk bistand, men også i konfliktsager mellem arvinger.
  Jeg bistår med rådgivning i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, ligesom jeg fører retssager om mangler ved fast ejendom.
  Jeg rådgiver om samlivsophævelser, herunder separation og skilsmisse samt bodelinger. Videre beskæftiger jeg mig med kontorets inkassosager og deraf følgende retssager. 
  Uddannelse
  Jeg blev jurist i sommeren 2008, og blev advokat i efteråret 2011.
   Tidligere karriere
  2002-2008    Stud.jur. hos PARTNER Advokater (dengang PARTNER Advokater Ret & Råd, Køge)
  2008-2011    Advokatfuldmægtig hos PARTNER Advokater (dengang PARTNER Advokater Ret & Råd, Køge)
  2011-             Advokat PARTNER Advokater i Køge.
   
  Medlemsskaber

Medlem Danske Familieadvokater

Medlem af Foreningen for Kvindelige jurister

 Øvrigt

Rådgiver frivilligt i Advokatvagten i Køge og er medlem af bestyrelsen i Advokatvagten i Køge.

Rådgiver frivilligt på 3 kvindekrisecentre, tidligere under Maryfondens projekt ”Råd til Livet, men nu bare frivilligt.

Tilknyttet som rådgiver på kvindekrisecenteret Hanne Marie Hjemmet i Roskilde.

Underviser frivilligt på Solrød Sundhedsplejes tilbud ” Familieforberedelse – en god start som familie” og Køge Kommunes tilbud ” Hånd i Hånd - familieforberedelse”.

Bestyrelsesmedlem i KØS Museum for kunst i det offentligt rum

Sprog

Dansk, engelsk

 Privat

Jeg er gift med Søren og sammen har vi 2 børn

Bliv kontaktet af Louise Vigand Kryger


  Køge afdeling

  Stensbjergvej 7, 3. tv., 4600 Køge
  Telefon 56 67 16 00

  Se åbningstider mv.