Birgit Thrusholm

Partner/Advokat (H)

Tlf. +45 56 67 16 12

PARTNER Advokater
Stensbjergvej 7, 3. t.v.
4600 Køge

Arbejdsområder
 • Børnesager
 • Familieret
 • Fast ejendom
 • Lejeret
 • Mediation og konfliktmægling
 • Testamenter og dødsboer
Personligt
Pressefoto LinkedIn profil Alle advokater Alle medarbejdere

Birgit Thrusholm

Jeg har siden jeg startede som advokat beskæftiget mig med familieret, og jeg har fra 2011 til 2019 været medlem af Danske Familieretsadvokaters bestyrelse samt Danske Advokaters fagudvalg for Familieret.

 Udover familieret beskæftiger jeg mig med arveret, samt køb, salg og udvikling af ejendomme.

Jeg er uddannet som mediator og har siden 2002 været udpeget som retsmægler ved Retten i Roskilde og Østre Landsret. Min erfaring med mediation og mægling bruger jeg aktivt i mine sager for at hjælpe med at få løst sagerne bedst muligt for mine kunder.

Min tid som jurist i det offentlige har givet mig en ekspertise inden for forbruger- og markedsføring og offentlige forhold. Derfor har jeg også flere sager for offentlige institutioner.

Uddannelse

Jeg blev jurist i sommeren 1993, og blev advokat i januar 1998.

Tidligere karriere

1993-1995    Fuldmægtig i Indenrigsministeriet.

1996-1997    Advokatfuldmægtig hos Partneradvokater(dengang Ret & Råd, Køge)

1998-2000    Procedurefuldmægtig i Forbrugerstyrelsen

2001-             Advokat Partneradvokater

Tillidshverv

 • Retsmægler ved Retten i Roskilde og Øster Landsret.
 • Formand for Lisa og Gudmund Jørgensens fond

Medlemsskaber

 • Medlem Danske Familieadvokater
 • Medlem af Danske Advokater
 • Medlem af Danske Arveretsadvokater
 • Medlem af Danske Mediatoradvokater

Øvrigt

Jeg har været udpeget af Advokatsamfundet som medlem af udvalgene, der har afgivet betænkning om revision af markedsføringsloven og prismærkningsloven, betænkning nr. 1457, og betænkning nr. 1509 om implementering af forbrugerkreditdirektivet i kreditaftaleloven. Videre har jeg frem til 2019 været med til at afgive høringssvar for Danske Advokater og Advokatsamfundet, når der fremsættes nye lovforslag inden for familieret og markedsførings- og forbrugerret.

Sprog

Dansk, engelsk

Privat

Min fritid bruges på familie og venner, at læse skønlitteratur, se kunstudstillinger og rejser. Jeg holder mig i form ved at løbe (helst hver morgen) og jeg er ved at lære at svømme crawl. 

Bliv kontaktet af Birgit Thrusholm


  Køge afdeling

  Stensbjergvej 7, 3. tv., 4600 Køge
  Telefon 56 67 16 00

  Se åbningstider mv.